Dnevnik plačil

Če izberemo Dnevnik plačil, se odpre spodaj prikazano okno:

Izpis podatkov omejimo glede na Vrsto plačila, Vrsto računa, Leto računa, Poslovno leto, Obdobje, Od do šifra stranke, Od do prve gruče stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred) in Datum plačila.

  • Izbira vrste izpisa – izberemo med Plačila in Zbir po dnevih.

 

Razvrščanje in Način razvrščanja sta aktivna samo, če smo izbrali Izbira vrste izpisa Plačila.

  • Razvrščanje – v spustnem seznamu izberemo med razvrščanjem po Šifri stranke, Po prvi gruči stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), Nazivu stranke, Višini plačila, Sklicu na številko.

Če izberemo razvrščanje Po prvi gruči stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), so zapisi znotraj prve gruče razvrščeni po nazivu stranke.

  • Način razvrščanja je lahko Padajoč ali Naraščajoč.
  • Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa.

Kliknemo na Tiskaj. Odpre se okno, kjer izberemo vzorec, na podlagi katerega bomo pripravili izpis. Z instalacijo programa SPR dobimo tri SAOP vzorce, lahko pa oblikujemo tudi svoj izpis:

  • Dnevnik plačil
  • Dnevnik plačil po Vrstah plačil
  • Dnevnik plačil po Datumih računov

 

Če smo izbrali vrsto izpisa Plačila, dobimo seznam strank in njihovih plačil. Plačila so sešteta po dnevih.

Če smo izbrali vrsto izpisa Zbir po dnevih, dobimo seštevek plačil po dnevih – zbirne vrstice plačil za dan.

Dnevnik plačil po datunih računa:

Dnevnik plačil po vrstah plačil:

Natisni