Potni nalogi – kopiranje analitik

Od verzije 2017_09_001 dalje je v iCentru dopolnjen sistem kopiranja potnih nalogov in predlaganja analitik (stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca,…).
 
Možna sta dva načina kopiranja analitik:
-  Kopiranje analitik iz osnovnega potnega naloga
-  Kopiranje analitik iz podatkov zaposlenega

Potni nalogi – kopiranje analitik

Natisni