Stroškovni nosilci

Šifrant Stroškovni nosilci je preglednica, ki prikazuje stroškovne nosilce, ki jih uporabljamo pri poslovanju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih nosilcev, so natančneje prikazani v navodilih za SAOPsf.

Natisni