V katerih primerih uporabljamo stroškovna mesta, nosilce, referente, analitike?

Analitike so nadomestek za DOS "analitiko". V DOS programih je obstajala samo ena z imenom "analitika".
V WIN okolju je možnosti analitik več:

  • stroškovna mesta (v nadaljevanju SM)
  • stroškovni nosilci (v nadaljevanju (SN)
  • referenti
  • analitike

Prvi trije (SM, SN in referenti) se lahko prenašajo tudi v knjigovodsvto, tako na konte realizacije kot tudi konte kupcev. V takem primeru lahko npr. spremljamo konto kupcev (120) po referentih in na ta način dobimo tudi izpis neplačanih računov po referentih (ali ostalih dveh analitikah - SM, SN).

Analitika pa je podatek ki se ne prenaša v knjigovodstvo, ampak ostane na nivoju trgovinskega dela. Praktična uporaba je npr. skladiščnik ki vnaša dokument, ...

Praktične uporabe analitik:
Stroškovna mesta se največkrat uporabljajo kot stroškovna mesta znotraj podjetja (komerciala, izobraževanje). Na podlagi tega podatka je možno dobiti obračun stroškovnih mest. Sveda je potrebno ta podatek vpisati tako na prejetih računih kot tudi na izdajah.

Stroškovni nosilci se največkrat uporabljajo za spremljanje stroškov na strojih, objektih (gradbeniki). Na vsak račun vpišemo na kateri SN se nanaša.

Referenti prodajni referenti, po njih lahko spremljamo plačano realizacijo.

Knjižne skupine. S pomočjo knjižnih skupin je možno določene analitike že predlagati na vnos odpremnega naloga (naročila). Najpogosteje je to primer pri SM in referent (ponavadi je vezan na stranko). S tem se zmanjša možnost napak pri vnosu dokumentov.  

Natisni