Analiza Plana prilivov in odlivov

Podatke lahko analiziramo tudi s pomočjo vrtilne tabele. Ob kliku na Gumb Analiza  se nam odpre tabela, kjer lahko podatke pregledujemo glede na datum,  po šifri in nazivu stranke, po šifri in nazivu konta. Za delo z vrtilno tabelo glej podrobnejša navodila SAOPsf.

 

 

S pritiskom na gumb  se odpre grafični prikaz prikazanih vrednosti.

 

 

Natisni