verzija 2017.01.000

Nastavitve programa 

 • zavihek Splošno: dodano je novo polje "Analitike v glavi dokumenta", s katerim določimo, ali bodo podatki vezani na analitike v glavi dokumenta na BP > Knjiženje > uredi/vnesi zapis in del okna v glavi dokumenta viden ali ne (polja SM, SN, Ref., DN, gumb Dodatne analitike). Ob namestitvi te verzije iC je privzeto, da so ta polja nevidna, polje "Analitike v glavi dokumenta" ni obkljukano. 

 

Šifranti

 • Blagajne > vnesi zapis
  • gumb Številke dokumentov: v odprt prejemek in izdatek se vpiše tudi datum dokumenta iz Datum začetnega salda
  • gumb Preštevilčenje: urejen je popravek podatka številka dokumenta v FAK in NDK.
 • Blagajniki
  • preglednica: privzeta postavitev preglednice spremenjena
  • vnesi/uredi zapis: urejen vnos podatkov tako, da je Šifra blagajnika ločena od Šifre zaposlenega. V primeru vnosa novih blagajnikov vam izbira šifre zaposlenega omogoči hitrejši vnos blagajnika, saj vam bo program ponudil priimek in ime zaposlenega v Naziv blagajnika. Umaknjena spo polja Naslov, kraj, pošta, šifra države, ki so za izpise dokumentov in dnevnikov nepotrebni.

 

Knjiženje

 • preglednica:
  • nad preglednico je dodan prikaz "Tekoči saldo", kjer je prikazan znesek Saldo + saldo vseh dokumentov brez dnevnika
  • urejeno osveževanje podatkov nad preglednico (Zaključeno, Št.dnevnika, Saldo...) v primeru spremembe podatka v filtru Leto. 
  • spremenjena je privzeta postavitev kolon v preglednici
  • v preglednico je dodana nova kolona "Naziv blagajnika"
  • na dnu preglednice je prikazan seštevek kolone "Znesek tuja DE" in "Znesek dom. DE"
  • na dnu preglednice so dodani trije novi gumbi, ki omogočajo tisk dokumenta/dnevnika, ki je v preglednici označen: Dokument, Dnevnik (gumb je aktiven samo, če je na dokumentu vpisana številka dnevnika), Obrazec UPN (gumb je aktiven samo, če smo na dokumentu Izdatek)
  • na priročnem meniju po kliku na desni klik na zapisu v preglednici, so dodani trije novi ukazi, ki omogočajo tisk dokumenta/dnevnika, ki je v preglednici označen: Izpiši dokument, Izpiši dnevnik (ukaz je aktiven samo, če je na dokumentu vpisana številka dnevnika), Izpiši obrazec UPN (ukaz je aktiven samo, če smo na dokumentu Izdatek)
  • na dnu preglednice gumb Zaključek > Seznam gotovine: preglednica je urejena tako, da je možen direkten vnos v kolono Količina (brez odpiranja vsake vrstice preko gumba Uredi zapis)

 

 • vnesi/uredi zapis:
  • zgornji desni del okna in polja SM, SN, Ref., DN, gumb Dodatne analitike - ta polja in gumb so vidni/aktivni samo, če je polje Nastavitve programa > zavihek Splošno > polje "Analitike v glavi dokumenta" obkljukano.
  • del okna, kjer je preglednica Vrstice dokumenta: v preglednico je dodana kolona "Naziv vrste vplačila/izplačila"
  • vnesi/popravi zapis: iz okna so umaknjena polja Količina, Vrednost enote, Vrednost tuje DE
  • na dnu okna so dodana dva nova gumba, ki omogočata tisk dokumenta/dnevnika: Dokument, Dnevnik (gumb je aktiven samo, če je na dokumentu vpisana številka dnevnika), Obrazec UPN (gumb je aktiven samo, če smo na dokumentu Izdatek)
  • urejeno tiskanje Dokument v primeru, da je dnevnik že pripravljen (ne javi več "Datum je izven meje dovoljenih datumov!") in tiska se samo dokument, na katerem smo glede na datum dokumenta in številko dokumenta (do sedaj samo glede na številko dokumenta).

 

Natisni