ID števila računa - ISO SEPA datoteka

Za plačevanje preko UJPneta je od 1.10.2015 dalje obvezna uporaba ID številke računa. To velja za prejete račune, plače in ostale naloge. Da se ID številka računa prenese na UJPnet portal, je pri pripravi nalogov obvezna uporaba datoteke ISO SEPA.

ID številka računa - datoteka ISOSEPA

Natisni