Verzija 2021.05.001 z dne 06.04.2021

  • Priprava osnutkov eRačunov za spletno banko upošteva nastavitev, da je končni prejemnik v bizBOX-u.
  • ESlog 2.0 dopolnjen z zneski ddv za Obrnjeno davčno stopnjo (76a člen).
  • Dodana je možnost uporabe koriščen avans brez izstavitve avansnega računa. Velja za primere, ko po ZDDV ni potrebe po avansnem računu.
  • Odpravljena težava pri HR fiskalizaciji računov, za račune, ki imajo artikle s povratno naknado.

Natisni