Popravljanje

Na preglednici Poraba - sestavine označimo sestavino, ki jo želimo popraviti. S  (Popravi zapis) ali Ctrl+E aktiviramo okno Porabljena količina.

Popravljamo lahko samo porabljeno količino. S Potrdi jo ponovno zapišemo.

Natisni