Predvidene storitve za skupino

Ta tip izpisa uporabljamo lahko za kontrolo: ali smo za določenega otroka predvideli vse storitve, ki jih je le-ta koristil. Če izberemo izpis Predvidene storitve za skupino se odpre okno Predvidene storitve, kjer omejimo izpis:

·      Enota – v spustnem seznamu lahko izberemo med Vse enote in Za enoto.

·      Šifra enote – v primeru, da smo v polju Enota izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra enote aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis. V spodnjem delu okna se tudi aktivira gumb , ki omogoča, da določimo tudi katere skupine izbrane enote se bodo izpisovale (potrdimo vse oziroma samo posamezne).

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste (v našem primeru Kontrola predvidenih storitev).

 

Seznam si najprej ogledamo na ekranu in po potrebi tudi natisnemo. Če si medtem premislimo in seznama ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O ali Esc) in zapremo okno.

Natisni