Zavihek Opominjanje

Podatki so pomembni za nastavitev načina opominjanja.

Način opominjanja:

·      Vrsta opominov – program omogoča pripravo naslednjih vrst opominov:

Enostavni (za vse zapadle obroke)vedno se opominja za vse            neplačane terjatve.

Stopenjsko na postavkoimamo evidenco kolikokrat je bila posamezna terjatev že opominjana – prvič, drugič, tretjič.

Stopenjsko na saldo dokumentaPoseben način opominjanja, ki pride v poštev pri kreditih, pogodbah,… ko nam stranke redno ne plačujejo obroke na podlagi pogojev, ki so določeni s pogodbami. Opomin se izstavi, ko neplačane terjatve dosežejo saldo posameznega nivoja. Če želimo opominjati na saldo zapadlih terjatev je potrebno v dogodke strank zapisati ustrezen dogodek, ki bo določil, kakšen je osnovni znesek za opominjanje. Ta znesek se za izračun zapadlega salda pomnoži z mnogokratnikom, ki je vpisan pri posamezni stopnji opominjanja. Uporaba stopenjskega opominjanja na saldo dokumenta se pripravi posamezni stranki po naročilu. Za več informacij kontaktirati SAOP d.o.o..

 

Pri izbiri Enostavni (za vse zapadle obroke) imamo aktiven le zavihek 1. opomin in Konti za opominjanje. Pri ostalih izbirah imamo možnost nastavitve 3 stopenj opominjanja.

·      Dnevi zamude za opominjanje – nastavitev, ki določi koliko dni po zapadlosti še ne opominjamo,  (vpišemo npr. 5 dni, kar pomeni, da program ne bo pripravil opomina za terjatve pri kateri je zamuda plačila manjša od 5 dni).

·      Minimalni znesek terjatve –  nastavitev, ki določi kateri je minimalni znesek terjatve, da jo opominjamo. Program predlaga 0,01 kar pomeni da opominjamo vse postavke ne glede na višino terjatve. Lahko pa vpišemo npr. 20, kar pomeni, da odprte terjatve do 20€ ne bomo opominjali.

·      Šifra dogodka – iz šifranta dogodkov izberemo šifro višjega dogodka za opomine.

·      Dnevi za opozorilo – vpišemo število dni za opozorilo. Dneve za opozorilo program upošteva pri izračunu podatka 'Opomni me' v Outlooku.

Natisni