verzija 2017.03.000

Preglednica
Urejen pravilen izpis nazivom SM, SN, referentov v primeru navzkrižnih šifrantov.

Vnosno okno

 • Vnos identifikacijske številke za DDV:  Uskladitev z  izjemo za Grčijo pri vnosu in kontroli - namesto ISO šifre države se ID za DDV začne z 'EL'.
 • Knjiženje - vnos, popravljanje v knjižbe:
  • Dodana hitra izbira konta iz šifranta kot v DK.
  • Kontrole na vnose se sedaj izvajajo takoj po vnosu.
 • Knjiženje: Odpravljena težava s pripravo vknjižb v primeru uporabe obrokov in evidenčnih kontov.
 • Davki: v primeru samoobdavčitev odpravljena težava s prepisom več vrstic DDV v knjigo izdanih računov.

 

Javna naročila in drugo
Javna naročila in drugo > uredi zapis > zavihek Predmeti naročanja > vnesi zapis in polje Cena brez DDV: urejeno predlaganje cene v primeru, da cenik na artiklu ni imel vpisanega datuma konca.

Zavihek Prejemi

 • Urejeno je brisanje odvisnih stroškov tako, da če je odvisni strošek vnesen na prejetem računu ga je možno brisati samo na zavihku prejemi na prejetem računu, pri tem se avtomatsko briše odvisni strošek na predprejemu MSP.
 • Urejeno je dolovanje kontrole na gumbu Popravi zapis MSP (desni klik na zapis v preglednici), ki je napačno preprečevala urejanje podatkov v MSP
 • gumb Delitev odvisnih stroškov -> stolpca naziv stranke in številka predprejema sta zaklenjena za urejanje

 

Zavihek Knjiženje

 • V primeru, da imamo na zavihku prejemi izbran predprejem ali prejem se knjižbe v breme pripravijo tako, da se najprej upošteva obračunski konto na artiklu, če ta manjka obračunski konto na knjižni skupini,če ni vpisan niti obračunski konto na knjižni skupini se upošteva konto zaloge na artiklu.

Natisni