Predloga za skupino

Ta tip izpisa uporabljamo, ko nas zanima, koliko otrok bo koristilo neko storitev (ali jo bodo otroci koristili ali ne). Če izberemo izpis Predloga za skupino se odpre okno Predloga za skupino, kjer omejimo izpis:

·      Enota – v spustnem seznamu lahko izberemo med Vse enote in Za enoto.

·      Šifra enote – v primeru, da smo v polju Enota izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra enote aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis. V spodnjem delu okna se tudi aktivira gumb , ki omogoča, da določimo tudi katere skupine izbrane enote se bodo izpisovale (potrdimo vse oziroma samo posamezne).

·      Opis stolpca – vnesemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi zadnjega stolpca tabele (v našem primeru Izlet 27.12.2000).

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste (v našem primeru Kdo se bo prijavil na izlet).

 

Seznam si najprej ogledamo na ekranu in po potrebi tudi natisnemo. Če si medtem premislimo in seznama ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O ali Esc) in zapremo okno.

Natisni