Verzija 2019.08.002

Fakturiranje

  • Dopolnjen eSlog 1.6.1 za potrebe posredovanja eRačunov preko ZZI na Hrvaško.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Plačevanje

  • Dopolnjeno je delovanje kontrole "Ni pravi TRR" tako, da deluje kot opozorilo in da se ne preverja pri strankah, ki so fizične osebe. 

Obračun plač zaposlenim

  • Evidenca prisotnosti
    • Urejen prenos v pripravo obračuna v primeru nastavitve združi obdobje od / do, če so vmes nedelovni dnevi.

Natisni