Vnos novega zaposlenega

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno zaposleni.

 • Šifra – vnos šifre zaposlenega.
 • Priimek – vnos priimka zaposlenega.
 • Ime – vnos imena zaposlenega
 • Delovno mesto – izbor delovnega mesta.
 • Ulica, kraj – vnos stalnega prebivališča delavca
 • Ulica, kraj – vnos začasnega prebivališča delavca
 • Geslo – vnos gesla za vstop v aplikacijo TS3 (zajem na delovnem mestu)
 • Privzeto okno – nastavitvena koda za privzeto okno v aplikaciji TS3
 • Številka kartice – vnos številke kartice za identificiranje črtne kode delavca na TS3 aplikaciji.
 • Dovoljena uporaba – oznaka (kljukica), da zaposleni lahko uporablja aplikacijo TS3.
 • Prijava na operacije – oznaka (kljukica), da zaposleni v aplikaciji TS3 lahko uporablja prijavlja delo na operacijah ter za delavca lahko vnašamo podatke o opravljenem delu v delu programa »Delo delavca«.
 • Delovni koledar – vnos, izbor, po katerem delovnem koledarju dela zaposleni (v kolikor delavec prijavlja operacije na TS3, mora biti dan za katerega prijavlja operacije delovni dan)

Natisni