Plačana realizacija po referentih

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Ostali izpisi / Plačana realizacija po referentih. Ko pridemo v meni se nam odpre spodnje okno:

Program je namenjen izpisu plačane realizacije po referentih (zneski se zmanjšajo za DDV).

Natisni