Verzija 2020.06.001 z dne 4.5.2020

 • Odpremni nalogi
  • Pri funkciji "Odjava konsignacij" se po novem prikažejo tudi vrstice z negativno količino (vračilo).
  • Na odpremnih nalogih dodan varnostni sistem: "NDK – ODPREMNI NALOGI, Brisanje vrstic". Pooblastilo omogoča prepoved brisanja vrstic ne glede na status odpremnega naloga.
  • Pri serijskem tiskanju se izpisani nalog tudi ustrezno označi, priponka se v tem primeru ne shranjuje.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Na preglednici naročil dobaviteljem smo dodali v filter po statusih naročil tudi izbor Odprto.
  • Na vnosnih formah naročil/prevzemov odpravljena težava pri predlaganju cen v primeru, ko dobavitelj ni iz področja domače denarne enote, na dokumentu pa izbran cenik, ki ima cene v domači denarni enoti. V takih primerih se je cena dvakrat preračunala po tečaju.
 • Izpisi
  • Pregleda analiza naročil kupcev in analiza odpreme smo dodali tudi podatke o dodatnih analitikah.
 • API
  • Metoda AddReceivingAdvice po novem omogoča tudi vnos vrstic z negativnimi količinami.

Natisni