Uvoz E – kompenzacije

Po opravljeni kompenzaciji preko www.ekompenzacije.com,  v kateri bodo vaše obveznosti in terjatve našle povezave, vam bodo poleg obvestila o rezultatih kompenzacije poslali tudi datoteko za uvoz v vaše računovodske programe, v vaš DK. Pobotano e-kompenzacijo s klikom na ikono za Uvoz , uvozimo v program.

Določiti je potrebno še konto terjatev, na katerega se bodo uvozile pobotani zneski terjatev. Konto je mogoče v sami kompenzaciji na posamezni stranki po uvozu še spremeniti.

Uvozili se nam bodo zneski in ID strank, ki so pobotali odprte dokumente.

·      V primeru, da uvozimo zapise obveznosti, kjer je zapisan ID stranke, ki ni bila prijavljena v paketu za pobotanje, se vrstica zapiše in obarva rdeče.

·      V primeru, da uvozimo zapise terjatev, kjer je zapisan ID stranke, ki ni v seznamu vaših strank (šifrant Stranke) ali je stranka zapisana v šifrantu strank ampak je brez bančnega računa, se vrstica zapiše in obarva rdeče.

·      V primeru, da smo prijavili znesek obveznosti, ki je seštevek več različnih prijavljenih odprtih dokumentov, potem program pri uvozu pobota zapre najprej najstarejše dokumente.

Natisni