Izpis izračunanih osnov za boleznine iz izplačil

Ob kliku na gumb   se odpre okno z nastavitvami izpisa:

Uredi po – omogoča urejanje po šifri zaposlenega ali po priimku in imenu.

Opis liste – se izpiše v glavi liste.

 

Natisni