Izbira najugodnejšega ponudnika

V primeru, da ne izvajate postopka Zbiranje ponudb, morate pred tem opraviti razvrščanje ponudnikov, ročno ali s klikom na gumb Razvrščanje ponudnikov.

V kolikor želite, da vam program sam ponudi najugodnejšo ponudbo, potem v zavihku kliknite na gumb Izbira najugodnejšega ponudnika. Odpre se okno:

Program bo izbral najcenejšo ponudbo izmed vseh pravilnih ponudb, ki jo je potrebno še obrazložiti.

Če nobena izmed ponudb ni pravilna, program ne bo ponudil nobene ponudbe. V primeru, da se strinjate z izbrano ponudbo, potem to potrdite in vpišite obrazložitev izbire, ki je obvezen podatek.

Ko boste vpisali datum in obrazložitev izbire, postopek izbire zaključite s klikom na gumb Izbira zaključena.

S tem se bodo zaklenila polja na zavihku Prejete ponudbe in na zavihku gumb Izbira najugodnejšega ponudnike in gumb Izbira predmetov. Aktivirali se bodo izpisi na zavihku Izbira, izbrani ceniki se bodo prepisali v cenike predmetov naročanja (artiklov) z datumom Veljavnost predračuna od kot Datum začetka cenika in Veljavnost predračuna do kot Datum konca cenika.

 

Natisni