Kreditodajalci

Ukaz odpre preglednico bank, trgovin in drugih organizacij, ki jim pri obračunu plače nakazujemo odtegnjene zneske kreditov.

Vnosno okno vsebuje naslednje podatke:

Šifra kreditodajalca – obvezen vnos.

Šifra stranke – vnesemo šifro stranke, ki predstavlja kreditodajalca. Šifra stranke kreditodajalca mora pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če stranke kreditodajalca nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant z gumbom . Vpisati moramo vsaj šifro in naziv stranke, ki bo novi kreditodajalec ter bančne račune na katere se bodo nakazovali krediti (iz šifranta, ki se odpre, če kliknemo na gumb , izberemo banko, pri kateri ima kreditodajalec odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v šifrant strank). Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v vnosno okno s pomočjo gumba Izberi.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko, pri kateri ima kreditodajalec odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena med podatke o kreditodajalcu v šifrantu strank.

Šifra enote banke - vpišemo šifro enote banke zaradi izmenjave podatkov z Direktnimi odobritvami.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je vnesen v podatkih o bančnih računih kreditodajalca.

Nadrejeni kreditodajalec – ko želimo, da se krediti poslovnih enot nadrejenega kreditodajalca združijo na en seznam.

Namen nakazila 1 – poljubno.

Namen nakazila 2 – poljubno.

Direktne odobritve - označimo, če se krediti izbranega kreditodajalca izplačujejo po sistemu Direktnih odobritev. To oznako naj imajo krediti bank, s katerimi poteka izmenjava po sistemu direktnih odobritev, krediti drugih poslovnih subjektov pa naj te oznake nimajo.

Premije PZZ – označimo, da je ta kreditodajalec prejemnik premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Namenjena je izmenjavi podatkov med obračunom plač in zavarovalnico (Adriatic Slovenica).

Blagajna BVP – označimo, da je kreditodajalec prejemnik odtegljajev, ki se zbirajo za potrebe blagajn vzajemne pomoči. Pri takšnih »kreditodajalcih« je omogočen vnos porabe sredstev iz blagajne vzajemne pomoči.

Opombe – poljubno.

 

Natisni