Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

Dnevne obdelave - Prilivi in odlivi
Pri izračunu podatkov iz modula dobaviteljev in kupcev urejeno, da v primeru tujcev znesek davka ni upoštevan.

Dnevne obdelave - Pregled bilance
- Urejeno zaokroževanje na prikazu podatkov
- Urejeno prikazovanje nazivov kontov v primeru menjave kontnega plana in pregledovanja podatkov za pretekla leta.

DK – opominjanje

  • v eOpominu je:
    • urejeno preverjanje matične številke (za pravne osebe); če številka ni vnesena, program javi napako in prekine obdelavo,
    • v vozlišču Povzetek davkov računa je vrednost Vrsta davka VAT in znesek davka (125) fiksno 0 (DDV-ja se v opominu ne izkazuje).
  • Izboljšana je obdelava tiskanja večjega števila opominov tako, da ne upočasnjuje programa in na tiskalnik pošlje le en skupni paket za tisk.

 

Natisni