Gumb : Avtomatska priprava

Gumb   prenese v obračun pogodbe in izplačila glede na datum izplačila. V nastavitvah se vneseta začetni in končni datun izplačila, vse pogodbe, ki imajo datum plačila v okviru nastavitev se prenesejo v obračuna.

Nastavitev Obračunaj prenesene pogodbe omogoča , da se po končanem prenosu izvede še obračun za vse prenesene pogodbe.

V tem koraku se revalorizacija zneskov ne izvaja.

Natisni