Dodajanje novih osnov za rezervacijo

Ob kliku na gumb  Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Osnove za rezervacijo, kjer določimo:

·      Tip – izberemo med poletna rezervacija, zdravstveno odsotnost ali ostalo.

·      Šifra občine – vnesemo šifro občine na katero se osnova nanaša (osnove se med občinami lahko razlikujejo)

·      Do dni – vsaka osnova je odvisna od števila dni rezervacije, na tem mestu pa določimo število dni, za katere osnova velja. Če želimo za cel mesec uporabljati enako osnovo, potem vnesemo v to polje maksimalno število delovnih dni v mesecu, 22 dni.

·      Osnova – v spustnem seznamu izberemo eno izmed možnosti: P – Prehrana na dan, S – Prispevek staršev, K – Konstanta, R – Znesek režija, O – Prispevek staršev/Faktor.

·      Stopenjski izračun – če je polje obkljukano, potem se bodo rezervacije izračunavali po stopnjah (najprej vse predhodne osnove in potem razliki dni po osnovi, ki jo vnašamo).

·      Neprekinjena odsotnost iz preteklega meseca – če je polje obkljukano, potem se bo pri izbiranju osnove za rezervacijo upoštevali tudi dnevi rezervacije preteklega meseca. Možnost vnosa pretekle rezervacije je samo pri dodatni kodi za poračune in obračun medmesečnih sprememb preko Pregled odsotnosti otrok oz. Otroci > zavihek Vrtci > Odsotnost otroka. V tem primeru vam bo program jemal za vsak mesec ustrezno osnovo, s tem da bo upošteval tudi dneve preteklega meseca.  OPOZORILO: Rezervacija se v tem primeru še vedno izračunava za vsak mesec posebej za osnovo, ki velja konec meseca. Npr. prejšnji mesec smo imeli 5 dni rezervacije in ta mesec 20 dni rezervacije, program bo pri izračunu za pretekli mesec upošteval osnovo rezervacije, ki velja za 5 dni, pri izračunu za tekoči mesec pa bo upošteva rezervacijo, ki velja za 25 dni. Program NE upošteva pri izračunu za pretekli mesec že končnega seštevka 25 dni!

·      Znesek – če smo kot osnovo izbrali Konstanta, določimo na tem mestu še znesek.

·      Faktor – vnesemo faktor, s katerim se pomnoži izbrana osnova.

·      Mesec od, Dan od, Mesec do, Dan do – Privzete vrednosti ob instalaciji so od 01. januarja do 31. decembra. Tak vnos bi pomenil, da se omenjena rezervacija obračunava celo leto. Za poletno rezervacijo je pa smiselno, da se jo omeji na poletne mesece, npr. od 01. julija do 31. avgusta.

 

Najpogosteje se uporablja kot osnova prispevek staršev zmanjšan za prehrano in korigiran z vnaprej določenim faktorjem. V tem primeru izberete v polju Osnova = Prispevek staršev/faktor, v polje Faktor vpišemo, kar je občina določila (delež, ki ga bo plačal starš).

Natisni