Kopiranje naročil

  • Ob aktiviranju te možnosti je mogoče kopirati podatke iz več naročil v okviru izbranih številk naročil oz. v okviru izbranih datumov.
  • Pove se še v katero leto in knjigo naročila se skopirajo podatki.  In potem se potrdi kopiranje. Izbrana naročila se skopirajo v nova naročila. Toliko, kot je bilo izbranih naročil toliko nastane novih naročil.
  • Na koncu kopiranja se izpiše to obvestilo.

Natisni