Verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

  • Omogočen čarovnik za uvoz pogodb.

Natisni