Konti po načinih plačil

V tem meniju določimo konte, na katere se bodo posamezni tipi plačil poknjižili. Ob vhodu v meni se nam odpre tabela s prikazanimi načini plačil in pripadajočimi konti. V primeru, da želimo vnašati nove konte po načinih plačil, moramo izpolniti sledeče podatke:

·      Šifra vrste P/I – iz šifranta izberemo vrsto prejemka ali izdatka.

·      Šifra načina plačila – iz šifranta izberemo želen način plačila, lahko je gotovina, čeki, kartica,…

·      Konto GK – vnesemo konto glavne knjige na katerega se bo ta dogodek poknjižil.

Natisni