Začetna pozicija v Posrednem in Neposrednem knjiženju

Z verzijo 6.16.005 je v Dvostavnem knjigovodstvu pod Dnevnimi obdelavami v Posrednem in Neposrednem knjiženju pri vnosu novega zapisa dodano polje Začetna pozicija.

Več na spodnji povezavi:

Začetna pozicija v Posrednem in Neposrednem knjiženju

Natisni