Odpravnina ob prenehanju pog.za določen čas - neobdavčena

Kako obračunamo odpravnino ob prenehanju pogodbe za določen čas, od katere ni potrebno obračunati dajatev.

Odpravnina ob pren.pog.za določen čas - neobdavčena

Natisni