Kako uvozimo in izvozimo plačilne naloge iz enega v drug naziv?

To naredimo s pomočjo gumba za izvoz in uvoz podatkov.

Natisni