Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

Odjave obrokov

- gumb Prijava: dopolnjena funkcionalnost tako, da je mogoča prijava tudi za soboto in nedeljo

Natisni