Tiskanje

Podatke o dobi rasti lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

·      Šifra artikla od do – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov za katere bi se izpisali podatki.

·      Skupina od do – vpišemo oziroma izberemo šifre skupin artiklov za katere bi se izpisali podatki.

·      Klasifikacija od do – vpišemo oziroma izberemo šifre klasifikacij artiklov za katere bi se izpisali podatki.

·      Oddelek od do – vpišemo oziroma izberemo šifre oddelkov artiklov za katere bi se izpisali podatki.

·      Tip artikla – vpišemo oziroma izberemo tip artikla (prazno pomeni vsi tipi) za katere bi se izpisali podatki.

·      Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni artikli: po zaporedni številki, šifri ali po nazivu.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.

·      Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Natisni