Sprememba skupin

Konec šolskega leta običajno učenci iz 1. razreda napredujejo v 2. razred, iz 2. v 3. razred… Prehode v vrtcu je potrebno urediti preko šifranta Otroci.

V meniju izberemo Pripomočki in nato podmeni Sprememba skupin. Odpre se okno z opozorilom: »Obdelava bo spremenila skupine otrok (učencev, študentov…). Pred obdelavo arhivirajte podatke!« Po kliku na V redu se odpre spodaj prikazano okno:

Preglednica skupin je sortirana po šifri skupine. V levi polovici preglednice so prikazane vse skupine. Sprememba skupin poteka tako, da najprej v levi polovici izberemo skupino, v kateri bomo aktivirali spremembo skupine: v kolono Nova skupina vpišemo šifro skupine, v katero bomo 'selili' otroke. Izpolnijo se še podatka Enota in Naziv nove skupine. Svetujemo, da začnete na vrhu: 9. razred selite med Izpisani, kliknete na Potrdi, nato 8. razred v9. razred, kliknete na Potrdi, nato 7. razred v 8. razred,…Če imate več razredov, npr. 8A, 8B in 8C, potem lahko za vsakega določite novo skupino, 9A, 9B in 9C in nato kliknete na Potrdi.

Kliknemo na gumb Potrdi. Če ne obstaja noben zapis otrok z novo šifro skupine (Nova skupina je brez otrok), se sprememba skupine, program vpraša, od katerega datuma dalje velja sprememba. Po vpisu datuma in kliku na V redu, se prenos konča. Če pa Nova skupina za otroke obstaja (na primer pri selitvi učencev iz 8. razreda v skupino Izpisani), nas program opozori:

Po odgovoru Da se sprememba skupine konča.

Natisni