Kalkulacija delovnega naloga z rekapitulacijo

Izpis je namenjen prikazu kalkulacije posameznega delovnega naloga. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

 • Knjiga DN od do – vnos (izbor) intervala knjig delovnih nalogov za katere želimo izpis.
 • Leto kalkulacije od do – vnos intervala med leti kalkulacij. Leto lahko vnesemo ali izberemo med leti za katere so odprte kalkulacije.
 • Številka kalkulacije od do – vpišemo številke DN za katere bi se izpisali podatki.
 • Datum DN od do – vpišemo datume DN za katere bi se izpisali podatki.
 • Rok izdelave DN od do – vpišemo roke izdelave DN za katere bi se izpisali podatki.
 • Naročnik od do -  vnos ali izbor šifre stranke za katere želimo, da se izpiše kalkulacija.
 • Tiskanje podrobnosti – izberemo ali se na kalkulaciji tiskajo podrobnosti ali ne.
 • Tiskanje zbirnih podatkov – izberemo ali se na kalkulaciji tiskajo zbirni podatki ali ne.
 • Tiskanje rekapitulacije – izberemo ali se na kalkulaciji tiska rekapitulacija ali ne.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista, kjer so razvidni podatki za izbrano kalkulacijo:

Natisni