Kontrola amortizacijskih stopenj

V osnovnih sredstvih v pripomočkih, smo z verzijo 6.30. dodali Kontrolo amortizacijskih stopenj. Tukaj nam program v preglednici prikaže, kje se odstotek zapisan v spremembah osnovnega sredstva, razlikuje od odstotka, ki je zapisan v amortizacijski skupini.

Kontrola amortizacijskih stopenj

Natisni