Verzija 2017.11.001 z dne 8.9.2017

  • V primeru spremembe podatkov zaposlenega je urejeno osveževanje podatkov stalnega in začasnega bivališča družinskih članov v skupnem gospodinjstvu.

Natisni