Uvoz knjiženja

Namen programa je uvoz podatkov, ki so bili pripravljeni izven programa v obliki tekstovne datoteke. V kolikor je vpisana mapa in ime preimenovane datoteke, se bo po končanem uvoz datototeka preimenovala. Če pustimo polje Mapa in ime preimenovane datoteke prazno, bo datoteka iz katere smo uvažali ostala nespremenjena.

 

Natisni