Razlika v ceni

Za prikaz razlike v ceni sledite naslednjim korakom v modulu fakturiranje:

 

 

Odpre se pogovorno okno, kjer izberete pogoje po katerih želite pregledovati RVC. Tukaj popzarjam na kljukoco v desni strani preglednice  Vzemi cene iz materialnega skladišča, ker bo v tem primeru program prikazal realni RVC, to je razloko med ceno na fakturi in ceno izdaje blaga iz skladišča.

 

Ko kliknete na tabelo imate možnost dinamičnega vpogleda v podatke, to je sortiranja po posameznih stolpcih,

 

 

 

S pritiskom na gumb rangiranje pa se vam prikaže tudi graf, kateremu lahko določite pogoje rangiranja iz spustnega seznama.

 

Namesto na klik na preglednico, pa si lahko izpišete RVC v obliko QRD izpisa.

 

Tu bi poudaril še eno pomembno dejstvo   RVC pomeni doseženo razliko v ceni med kupljenim in prodanim, nikakor pa to ni celotni dobiček poslovanja.

Natisni