Uvoz obresti

Izbremo Uvoz iz TXT datotek (WIN). Odpre se naslednje okno:

 

Izberemo mapo v kateri sta datoteki SPLObrestiNazivi.txt in SPLObrestiOdstotki.txt (Prenesi iz datoteke).

Nazivi in odstotki onresti se uvozijo začenši s šifro obresti, ki jo določimo v polju V šifre obresti od.

Natisni