Priprava izvršb iz prometa

 

·      Leto – ponudi se poslovno leto iz nastavitev.

·      Datum izvršbe – izberemo datum, za katere želimo pripravljati izvršbe, program nam predlaga sistemski datum.

 

Izbira za DK ali Izbira za SPR:

·      Letnica obr. Leta – ponudi se nam letnica iz nastavitev DK.

·      Do obdobja – izberemo obdobje do vključno katerega bomo pripravljali izvršbe za neplačane terjatve.

·      Datum računa od .. do – program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum dokumenta, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. V kolikor želimo v izvršbo vključiti vse račune do datuma izvršbe pustimo spodnji datum prazen in se omejimo samo z zgornjim datumom.

·      Datum opravljanja od .. do – program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum opravljanja storitve, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do.

·      Datum zapadlosti od .. do – program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum zapadlosti, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. V kolikor želimo v izvršbo vključiti vse račune z datumom zapadlosti do datuma izvršbe pustimo spodnji datum prazen in se omejimo samo z zgornjim datumom.

·      Stranka od .. do – izberemo stranke za katere želimo pripraviti izvršbe.

·      Status – izbiramo med Vse, Pravne osebe ali Fizične osebe.

·      SM od .. do – izberemo SM za katerega želimo pripraviti izvršbe.

·      SN od . .do – izberemo SN za katerega želimo pripraviti izvršbe.

·      Šifra Referenta od .. do – izberemo referenta za katerega želimo pripraviti izvršbe.

·      Nalog od .. do – izberemo nalog za katerega želimo pripraviti izvršbe.

·      Analitike od .. do – izberemo analitiko za katero želimo pripraviti izvršbo. Izbira je aktivna smo pri pripravi izvršb iz podatkov SPR. Ko imamo urejeno povezavo na SPR so analitike SM, SN, Referent in Nalog neaktivne.

V primeru, da pripravljamo izvršbe za vse stranke in vse analitike pustimo polja od … do stranka, od … do analitika prazna.

 

Ko izberemo kriterije,  pritisnemo na gumb Potrdi in program nam pripravi podatke, ter izpiše nastavitvene podatke izvršb. Z gumbom Opusti se vrnemo v razpredelnico izvršb, kjer nadaljujemo s pregledovanjem in izstavitvijo izvršb.

Natisni