Sejnine občin

S to izbiro odpremo posebno obdelavo za pripravo obračuna sejnin za občine. Omogoča vnos podatkov o različnih organih občin, njihovi sestavi in sejah, za katere se obračunava sejnina. V tem modulu se na enostaven način pripravijjo obračuni sejnin, pripravljeni obračuni se prenesejo v pogodbe za obračun in od tam v sam obračun drugih osebnih prejemkov – sejnine.

Meni ima naslednje izbire :

Seje

Delovna telesa

Nastavitve sejnin

Natisni