Zgled za knjiženje prejetega računa – DDV 20% se odbija

Za zgled bomo v knjigo prejetih računov vnesli podatke o računu za telekomunikacijske storitve, ki nam ga je izstavilo podjetje Telefon d.d..

1.  Odpremo knjigo prejetih računov in kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert) za vnos novega računa.

2.  Najprej vpišemo datum knjiženja (npr. 20.8.2007 – program predlaga računalniški datum) in datum prejema listine (npr. 17.8.2007).

3.  Zdaj vpišemo datum računa, npr. 15.8.2007, ki ga prepišemo iz računa. Tudi ta datum lahko poiščemo v koledarčku.

4.  Vpišemo številko računa, npr. 425 ter našo interno številko dokumenta.

5.  Vpišemo datum opravljanja npr .od 10.8.2007 do 15.8.2007.

6.  V naslednje okence vpišemo šifro stranke oz. dobavitelja. Če smo podatke o stranki poprej že vnesli v šifrant strank, kliknemo na gumb  in izberemo stranko iz šifranta.

7.  V njem označimo stranko, npr. Telefon d.d.. Preostali podatki o stranki (sedež in davčna številka) se zdaj samodejno vstavijo v spodnja okenca.

8.  Če smo si pripravili vzorce za prejete račune, zdaj vpišemo šifro vzorca, ki ga bomo uporabili. Kadar šifre ne poznamo, si pomagamo s šifrantom vzorcev, ki ga odpremo s klikom na gumb . V našem primeru izberemo vzorec, primeren za račune, ki vsebujejo 20% DDV.

 

 

9.  V okence Vrednost z DDV vpišemo vrednost iz računa, ki vključuje 20% DDV (znesek, ki se v knjigi prejetih računov knjižijo v stolpce 8). V našem zgledu smo vpisali 120,00 €. Ko kliknemo Enter, opazimo, da program samodejno izračuna zneska v stolpcih 10 (skupni znesek vstopnega DDV)  in 13 (znesek DDV, obračunan po stopnji 20%).

 

 

10. Postopek je zdaj končan. Kliknemo na gumb Potrdi in podatki se shranijo v knjigi prejetih računov.

Natisni