Dodajanje novih cenikov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Ceniki predprejemov, kamor vpišemo podatke o posameznem ceniku.

Tip skladišča - vpišemo oznako tipa skladišča oziroma ga s klikom na gumb  izberemo (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala, V – trgovina na debelo).

Cenovno področje - vpišemo šifro cenovnega področja (cenika) oziroma jo poiščemo v šifrantu cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen.

DATUM VELJAVNOSTI

Začetek – vpišemo datum začetka veljavnosti cenika oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Če  ni izpolnjen, program pri vpisu cen zapiše datum predprejema.

Konec - vpišemo datum konca veljavnosti cenika oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Če podatek ni izpolnjen, velja do začetka veljavnosti naslednjega zapisa. Datum konca veljavnosti ne sme biti manjši od datuma začetka veljavnosti cenika.

 

IZRAČUN CENE

Osnova - vpišemo ceno, ki jo bomo uporabljali kot osnovo za izračun cene oziroma jo s klikom na gumb  izberemo (Nabavna cena, Prodajna  cena , Maloprodajna cena, Fakturna cena). V primeru, da izberemo Maloprodajno ceno, se polje cena z DDV avtomatsko izpolni .

Uporaba tečaja - podatek  pove ali bomo pri izračunu cene uporabljali tečaj ali ga ne bomo  prazno. V primeru, da se odločimo za uporabo tečaja, nam faktorja ni potrebno vnašati. V primeru, da tečaja ne bomo uporabljali pa nam ni potrebno vnašati tečajne liste in tečaja.

Faktor - vpišemo faktor, po katerem se v primeru izbire, da ne uporabljamo tečaja, izračunajo cene.

Tečajna lista - vpišemo šifro tečajne liste, oziroma jo poiščemo v šifrantu Tečaji – nazivi. Na tem mestu lahko tečaje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Tečaj - vpišemo tip tečaja (N=nakupni, S=srednji, P=prodajni) oziroma ga lahko s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Program ponudi S.

Cena z DDV - podatek  pove ali bo izračunana cena vsebovala DDV ali ne  prazno.

Zaokroževanje – vpišemo način zaokroževanja oziroma ga s klikom na gumb  izberemo. Pri natančnosti zaokroževanja zneska računa lahko izberemo med 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. Predlaga se 0,01 (ni zaokroževanja).

ZAPIS CENE

Minimalni % za spremembo cene – vpišemo % spremembe cen, do katerega se cena ne bo spremenila. Primer: minimalni % za spremembo cen je 10 kar pomeni, da bo v primeru spremembe cen za manj kot 10 %, cena ostala nespremenjena.

Polni minimalno prodajno ceno – obkljukamo, če želimo, da se poleg polnjenja cene v ustrezni cenik, polni tudi polje minimalna prodajna cena v šifrantu artiklov. Npr. na nabavnem ceniku obkljukamo ta izbor in bi se nabavna cena zapisala tudi v min PC, na ta način bi tako brez posebne obravnave minimalnih prodajnih cen imeli opozarjanje ob prodaji pod nabavno ceno.

Natisni