Promet za konsignanta

Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po artiklih za konsignanta. Osnovni pregled je na ravni artikel/konsignant.

Najprej se odpre okno Pregled prometa artiklov za konsignanta, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa (prejem, izdaja, prenos, vse) za katerega želimo podatke pregledovati.

Uredi po – določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu, črtni šifri).

Obračunaj po – izberemo, kako naj se vrednosti obračunajo: »po NC iz prometa« (v primeru, da je več NC za isto blago, se prikaže več vrstic) ali »po zadnji NC iz obdobja«. Ves promet je obračunan po zadnji NC iz obdobja. Prvič se predlaga »NC iz prometa«, kasneje pa nazadnje izbrano.

Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati.

Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke - konsignante za katere želimo podatke pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Na desni strani določimo tudi naslednje:

Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Zbirne količine – izberemo ali se zbirne količine prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Prikaži že odjavljene – izberemo ali se odjavljene prikazujejo , ali se ne  . To je predvsem zaradi kontrole, da ne bi nekaj večkrat odjavljali.

Po izpisu označi vrstice za odjavljene – izberemo ali se izpisne vrstice zabeležijo, da so odjavljene  , ali ne  (kar je tudi privzeta vrednost). Status odjavljene dobijo šele po tem, ko je lista dejansko izpisana na papir. Predogled ne spremeni statusa.

 

V primeru, da želimo odjave povezati s prejetim računom zabeleženim v modul Knjiga prejetih računov, morata biti izpolnjena datuma OD in DO kjer je datum OD 1. v mesecu in datum DO zadnji v mesecu in mesec mora biti enak v obeh datumih. Samo v teh primerih se tvorijo zapisi, ki so vidni na strani modula Knjiga prejetih računov in s tem omogočena medsebojna povezava dokumentov.

 

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz zbirnih podatkov za izbranega konsignanta

prikaz vrstic z artikli za izbrano šifro konsignanta iz preglednice prvega nivoja

Natisni