Verzija 2018.08.002 z dne 3.7.2018

 

Materialno skladiščno poslovanje

Odpravljena težava pri pripravi povezav za kartico pogodbe na podatkovni bazi SQL 2008

Sociala, zdravstvo in obračun

Obračun

Odpravljena napaka pri prikazu DDV na računu.

Natisni