Informacijski sistem za centralno spremljanje prošenj v domovih starejših občanov - CSP

V preglednici so navedene vse možne kombinacije statusov prošenj na CSP. Podane so tudi razlage, zakaj oziroma kako do take kombinacije pride in kako statuse prošenj na CSP uskladiti. 

Na dnu preglednice pa so navodila za delo z informacijskim sistem za centralno spremljanje prošenj v domovih starejših občanov.
 

Status 1

Status 2

Status na CSP

Zakaj pride do takega zapisa

Kako uredimo oziroma uskladimo podatke

/

/

/

Prošnja na CSP ne obstaja.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja podatki o statusu prošnje niso izpolnjeni oziroma prošnja ne obstaja.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja izpolnimo podatke o statusu prošnje in objavimo podatke.

/

/

A

Prošnja je na CSP objavljena s statusom A.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja podatki o statusu prošnje niso izpolnjeni oziroma prošnja ne obstaja.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja izpolnimo podatke o statusu prošnje in objavimo podatke.

Tako prošnjo lahko tudi brišemo iz SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Osnovni podatki. Brisanje je trajno. V kolikor vodimo evidenco prošenj, bo ta prošnja manjkala na seznamu prejetih prošenj..

/

/

U

Prošnja je na CSP objavljena s statusom U.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja podatki o statusu prošnje niso izpolnjeni oziroma prošnja ne obstaja.

V kolikor v preglednici CSP v stolpcu Sprejet piše CRP pomeni, da je oseba umrla. V takem primeru status na CSP ostaja U.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja izpolnimo podatke o statusu prošnje in objavimo podatke.

Tako prošnjo lahko tudi brišemo iz SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Osnovni podatki. Brisanje je trajno. V kolikor vodimo evidenco prošenj, bo ta prošnja manjkala na seznamu prejetih prošenj.

/

/

S

Prošnja je na CSP objavljena s statusom S. To pomeni, da je prosilec sprejet v zavod. Zavod, v katerega je prosilec sprejet lahko razberemo iz stolpca Sprejet – zapiše se davčna številka in naziv zavoda, kamor je stanovalec sprejet.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja podatki o statusu prošnje niso izpolnjeni oziroma prošnja ne obstaja.

V kolikor je razvidno, da je prosilec sprejet v drug zavod, vendar imamo informacijo, da prosilec želi namestitev v našem zavodu, v modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja nastavimo Status 1 na A in Status 2 na P.

V kolikor pa imamo informacijo, da prosilec ne želi premestitve, v modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja nastavimo Status 1 na U in Status 2 na N.

Prošnjo lahko tudi brišemo iz preglednice CSP.

V vseh treh primerih se ta prosilec izključi iz elektronskega obveščanja o prosilcih, sprejetih v druge zavode.

U

N

/

Prošnje, ki so objavljene s Statusom 1 U ali Z se iz preglednice CSP nemudoma izbrišejo.

Ker prošnja ne obstaja več, je Status CSP prazen.

Tako prošnjo lahko brišemo iz SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Osnovni podatki. Brisanje je trajno. V kolikor vodimo evidenco prošenj, bo ta prošnja manjkala na seznamu prejetih prošenj.

U

A

/

Prošnje, ki so objavljene s Statusom 1 U ali Z se iz preglednice CSP nemudoma izbrišejo.

Ker prošnja ne obstaja več, je Status CSP prazen.

Tako prošnjo lahko brišemo iz SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Osnovni podatki. Brisanje je trajno. V kolikor vodimo evidenco prošenj, bo ta prošnja manjkala na seznamu prejetih prošenj.

Z

N

/

Prošnje, ki so objavljene s Statusom 1 U ali Z se iz preglednice CSP nemudoma izbrišejo.

Ker prošnja ne obstaja več, je Status CSP prazen.

Tako prošnjo lahko brišemo iz SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Osnovni podatki. Brisanje je trajno. V kolikor vodimo evidenco prošenj, bo ta prošnja manjkala na seznamu prejetih prošenj.

Z

A

/

Prošnje, ki so objavljene s Statusom 1 U ali Z se iz preglednice CSP nemudoma izbrišejo.

Ker prošnja ne obstaja več, je Status CSP prazen.

Tako prošnjo lahko brišemo iz SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Osnovni podatki. Brisanje je trajno. V kolikor vodimo evidenco prošenj, bo ta prošnja manjkala na seznamu prejetih prošenj.

A

A

U

Prošnja je na CSP objavljena s statusom U.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja imamo določen Status 1 in Status 2 kot A.

V kolikor v preglednici CSP v stolpcu Sprejet piše CRP pomeni, da je oseba umrla. V takem primeru status na CSP ostaja U.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja izpolnimo podatke o statusu prošnje in objavimo podatke.

Tako prošnjo lahko tudi brišemo iz SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Osnovni podatki. Brisanje je trajno. V kolikor vodimo evidenco prošenj, bo ta prošnja manjkala na seznamu prejetih prošenj.

A

A

S

Prošnja je na CSP objavljena s statusom S. To pomeni, da je prosilec sprejet v zavod. Zavod, v katerega je prosilec sprejet lahko razberemo iz stolpca  Sprejet – zapiše se davčna številka in naziv zavoda, kamor je stanovalec sprejet.

V modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja imamo določen Status 1 in Status 2 kot A.

V kolikor je razvidno, da je prosilec sprejet v drug zavod, vendar imamo informacijo, da prosilec želi namestitev v našem zavodu, v modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja nastavimo Status 1 na A in Status 2 na P.

V kolikor pa imamo informacijo, da prosilec ne želi premestitve, v modulu SZO - Sociala - Prošnje - zavihek Prošnja nastavimo Status 1 na U in Status 2 na N.

Prošnjo lahko tudi brišemo iz preglednice CSP.

V vseh treh primerih se ta prosilec izključi iz elektronskega obveščanja o prosilcih, sprejetih v druge zavode.

Informacijski sistem za centralno spremljanje prošenj v domovih starejših občanov

Natisni