Urejanje postavk amortizacijskega načrta

Izračun in zapis postavk amortizacijskega načrta

Če želimo izdelati načrt odplačevanja po obrokih, v oknu Amortizacijski načrt izberemo ustrezen zapis, ga z gumbom Popravi amortizacijski načrt odpremo in kliknemo na gumb Izračun in zapis postavk. Pripravijo se zapisi, ki jih vidimo na zavihku Postavke, gumb Izračun in zapis postavk pa postane neaktiven.

Odklepanje za izračun in zapis postavk amort.načrta

Če želimo spremeniti amortizacijski načrt, ga z gumbom Odklepanje za izračun in zapis postavk (Alt + D) odklenemo. To pomeni, da se nam zbrišejo vse postavke pripadajočega amortizacijskega načrta, lahko spremenimo vse osnovne podatke, gumb Izračun in zapis postavk postane aktiven – ko podatke popravimo, postavke ponovno izračunamo.

Odklepanje za izračun in zapis postavk amort.načrta

 

Če želimo izpisati amortizacijski načrt, kliknemo na gumb Izpis postavk ali na gumb Tiskanje (Ctrl + P).

Prikaže se nam okno, z že pripravljenim vzorcem izpisa, ki ga po potrebi lahko spreminjamo:

Če izberemo predlagani vzorec in kliknemo na predogled se nam prikaže načrt odplačevanja urejen po datumih:

Natisni