Stisni in popravi

Izbiro Stisni in popravi uporabljamo v primerih, ko želimo izboljšati ali popraviti performanse podatkovne baze.

Izberemo podatke šifranta ali podatke prometne baze podatkov. Nato kliknemo na gumb Repair ali Compact:

Compact – pri brisanju podatkov postaja podatkovna baza razdrobljena in ne more več učinkovato izkoriščati prostora na disku. S tem ukazom popravimo organiziranost podatkovne baze.

Repair – popravlja poškodovano podatkovno bazo. Ta funkcija je pri novejših različicah podatkovnih gonilnikov vsebovana v funkciji Compact, zato takrat gumb Repair ni aktiven.

Vedno se najprej naredi varnostno kopijo podatkovne baze. Najdemo jo na istem področju, kjer imamo tudi sicer podatke. Ime kopije pa je enako imenu originalne podatkovne baze, s tem da se mu doda zaporedna številka.

Natisni