Predmetnik po razredih

Predmetnik po razredih vsebuje evidenco skupin - predmetniki po razredih in evidenca o predmetih in učiteljih, ki izbran predmet poučujejo, za posamezno skupino.

Natisni