Uvoz iz plana

V leto in številko plana vpisano v polju V plan se prepišejo vse planirane proračunske postavke, iz leta in številke plana vpisane v polju Iz plana, ki še ne obstajajo.

Planirane proračunske postavke lahko ob uvozu povečamo za poljuben odstotek, ki ga vnesemo v polje Odstotek planiranega zneska postavke.

 

 

Natisni